Witamy w serwisie o bezpłatnym poradnictwie dla mieszkańców Warszawy

Po prawej stronie górnej zakładki znajduje się łatwa w obsłudze WYSZUKIWARKA, która pomoże Państwu znaleźć dobraną do
Państwa potrzeb, indywidualną poradę: prawną, zawodową, socjalną, psychologiczną, konsumencką, obywatelską, pedagogiczną lub mediację.
 
Na portalu znajduje się 137 organizacji i instytucji udzielających bezpłatnych konsultacji poradniczych – dane aktualne na dzień 16.07.2012

W roku  2012 -  organizacje pozarządowe skupione w Komisji dialogu społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
udzieliły mieszkańcom Warszawy 40 541 bezpłatnych konsultacji (prawnych, zawodowych, psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych, obywatelskich i mediacji).

Strona ta powstała z inicjatywy organizacji i instytucji współpracujących w Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego.
Dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Idea Komisji Dialogu Społecznego

 

Komisje Dialogu Społecznego funkcjonują na podstawie uchwalanego co roku przez Radę m.st. Warszawy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W skład Komisji wchodzą organizacje pozarządowe oraz Biura Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Komisje działają w bardzo wielu dziedzinach zadań publicznych i mają charakter inicjatywno-doradczy.

Informacje dotyczące Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego znajdują się na stronie:

 

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego